En av de spennende sakene som skal igangsettes på landsting er arbeidet med ny strategi 2020-2025 etter at dagens strategiperiode utløper i 2019. Det blir også behandling av regnskap, budsjett, vedtektsendringer og valg på nytt landsstyre og komiteer, samt saker innsendt av roverkongressen og patruljeførertinget. Andre temaer blir struktur og vedtektsendringer for Speidernes fellesorganisasjon og orientering om vårt eierskap i KFUK-KFUM Global.

Fredag før det ordinære landstinget starter vil det bli en introduksjon for nye delegater. Der vil det gås igjennom hva som skal skje på landsting, hvem som har hvilke roller og hvordan saksbehandlingen foregår. Det blir også mulig å få mer informasjon om det nye programmet, ny kursmeny, ledertrening og Hypersys.

30 vandrere deltar på patruljeførerting som holdes 10.–12. mars på Nordtangen, og herfra vil det bli valgt fire delegater for å representere patruljeføreringet på landsting. Dette er et viktig arrangement som sørger for demokratiopplæring og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spesielt på aktuelle landstingssaker som angår aldersgruppen.

Sakspapirer finner du på landsting.no. Der kan du også laste ned sakspapirene som PDF. Sakspapirer vil ikke bli delt ut. På landsting.no finner du også en presentasjon av kandidater som stiller til valg, og annen praktisk informasjon.

 

Landsting 2017
For hvem: Valgte delegater fra kretsene, patruljefører- og roverrepresentanter, landsstyret, ansatte og observatører (må meldes til forbundskontoret).
Tid: 31. mars – 2. april.
Sted: Quality Hotell Sarpsborg.
Påmelding: Innen 10. mars til forbundskontoret (post@kmspeider.no / 22 99 15 50.)
Reise: Buss, tog, fly.
Praktisk: Saksdokumenter, presentasjon av kandidater, program og annen oppdatert informasjon finner du på landsting.no.