Landsstyret takker for jobben hun har gjort og for gode resultater oppnådd under hennes ledelse. Vi vil spesielt fremheve medlemsvekst de to siste årene på nesten 7%, igangsetting og gjennomføring av fire store organisasjonsfornyelsesprosjekter, et solid økonomisk fundament, gjennomgående gode resultater på medarbeiderundersøkelser og stødig ledelse av et godt fungerende sekretariat. Heidi har med dette sørget for å legge et godt grunnlag for videre positiv utvikling av KFUK-KFUM-speiderne de neste årene.

Vi ønsker Heidi lykke til i ny jobb som daglig leder i  Initiativ for etisk handel (IEH).

Assisterende generalsekretær Svein Olav Ekvik vil fungere i stillingen frem til prosess med rekruttering av ny generalsekretær er gjennomført.