Januar 2019 overtar Speidernes fellesorganisasjon sekretariatet i Nordisk samarbeidskomité frem til januar 2022. Nordisk samarbeidskomitè jobber for å gi internasjonale opplevelser til speidere i Norden, og bidra til erfaringsutveksling mellom de nordiske landene.

I anledning overtakelse av sekretariatet søker vi 3 frivillige som er gode på å holde oversikt, liker å arbeide målrettet og er gode på kommunikasjon. Du vil inngå i et sekretariat av frivillige som skal koordinere det nordiske speidersamarbeidet i henhold til en arbeidsplan vedtatt av de nordiske speiderforbundene. Arbeidsplanen vedtas på nordisk konferanse og omfatter ca. fem større arrangementer som blir fordelt mellom de nordiske landene. Sekreteriatet vil også ha en oppgave i å organisere årlige møtepunkter for ICene (international comissioners) i de nordiske landene.

Sekretariatet understøttes av administrasjonen i Norges KFUK-KFUM-speiderne og rapporterer til Speidernes fellesorganisasjon via IC’ene.

Arbeidet i sekretariatet vil starte under Nordisk speiderkonferanse i Danmark i mai 2018, sammen med andre representanter fra NSF og KM-speiderne.

Overtakelsen av sekretariatsansvaret skjer Januar 2019, men det må påregnes noe arbeidet gjennom høsten 2018. 

Er du den vi leter etter? Send søknad til bente@kmspeider.no innen 12.mars, med kortfattet informasjon om deg og din motivasjon for å være del av sekretariatet.