Deltakerfondet

Alle skal få mulighet til å være med på speiderturer og -leirer, og økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter.  Enkeltpersoner, foresatte eller ledere kan søk støtte til deltakelse til personer under 26 år. 

Les mer om deltakerfondet og søk støtte her. 

NB! Deltakerfondet kan ikke dekke kostnader til medlemskontingent. 

Støtte til utstyr

Å være med i speideren krever av og til kostbart utstyr, som sekk, kniv, speiderskjorte, sovepose eller lignende. Speidere som av ulike grunner har problemer med å få råd til slikt utstyr, kan få utstyrspakker gjennom speiderbutikkens utstyrsfond. Her kan foresatte eller ledere søke om utstyr på vegne av speideren det gjelder. Det går an å søke om en «startpakke» med ulikt basisutstyr, eller utstyr spesifikt for et arrangement (feks vintersovepose til snøhuletur). Les mer og søk støtte her.