Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet, som møtes annethvert år. Her drøftes strategi, endringer i lovverket, godkjenning av budsjetter og kontingent, og det velges landsstyre for neste periode. En av de spennende sakene som skal behandles på landsting er ny strategi 2020-2025 etter at dagens strategiperiode utløper i 2019 samt saker innsendt av roverkongressen og patruljeførertinget. Har du lyst til å delta må du velges som delegat på kretsens årsmøte.

Fredag før det ordinære landstinget starter vil det bli en introduksjon for nye delegater. Der vil det gås igjennom hva som skal skje på landsting, hvem som har hvilke roller og hvordan saksbehandlingen foregår. Det blir også mulig å få mer informasjon om speiderprogrammet, kursmeny, ledertrening og medlemssystemet.

Landstinget vil blant annet diskutere følgende saker:

  • Ny strategi for 2020–2025
  • Lovendringer.
  • Saker innsendt av rovertinget og patruljeførertinget.
  • Valg av nytt landsstyre, representantskap til Speidernes fellesorganisasjon og andre komiteer.

Gruppene oppfordres sterkt til å sende sine aktuelle representanter på patruljeførerting som holdes 8.-10. mars på Nordtangen. Dette er et viktig arrangement som sørger for demokratiopplæring og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spesielt på aktuelle landstingssaker som angår aldersgruppene. Roverkongressen og patruljeførertinget velger fire representanter hver til landstinget. 

Sakspapirer finner du på landsting.no. Der kan du også laste ned sakspapirene som PDF. Sakspapirer vil ikke bli delt ut. På landsting.no finner du også en presentasjon av kandidater som stiller til valg, og annen praktisk informasjon.

 

Landsting 2019
For hvem: Valgte delegater fra kretsene, patruljefører- og roverrepresentanter, landsstyret, ansatte og observatører (må meldes til forbundskontoret).
Tid: 5.-7. april 2019.
Sted: Quality Airport Hotel Stavanger.
Påmelding: Innen 8. mars til forbundskontoret (post@kmspeider.no / 22 99 15 50.)
Reise: Buss, tog, fly.
Praktisk: Saksdokumenter, presentasjon av kandidater, program og annen oppdatert informasjon finner du på landsting.no.