Vi oppfordrer alle speidergrupper til å ta med folk i nærområdet sitt ut i naturen på en tematur. For å hjelpe gruppene med dette har vi laget 12 fiks ferdige turopplegg til dagsturer som egner seg til å ta med ikke-speidere på. Turene er fordelt på årstidene vinter, vår, sommer og høst, og selv om naturen og været i landet vårt varierer veldig, finnes det en tur for alle. Hva med fisketur, stjernetur, villmarksmattur eller tidsreisetur? 

 

Målet har vært å lage opplegg som er enkle å gjennomføre med minst mulig planlegging. Hver eneste tur har derfor forslag til dagsplan, en lederveiledning, og utførlige aktivitetsbeskrivelser. Foreslår vi et postløp, ja, så er postene ferdige. Skal det være en quiz, så er quizen allerede klar til å printes! I tillegg er det laget deltakerhefter som kan deles ut til deltakerne på turen. Heftene er fulle av trær, fisk, sopp, fugler, bær og andre arter, samt nybegynnertips om friluftsliv og temaer som båltenning, knivbruk, førstehjelp og bekledning. Vi håper at gruppene kan tenke seg å arrangere flere turer, og i så fall kan deltakerne bruke heftene på flere turer og krysse av for flest mulig arter i løpet av turene sine! I tillegg kan deltakerne få et merke etter turen. Det finnes fire deltakermerker, ett for hver årstid, som sammen danner et bilde av et landskap gjennom året. Merkene og deltakerheftene får dere tilsendt fra forbundskontoret i forkant av den planlagte turen. Lederveiledningen og aktivitetsarkene vil kunne lastes ned som PDF. 

Vi oppfordrer særlig speidere i 7. klasse til å invitere med seg klassen sin og en 4. klasse til å bli med på tur i skoletiden. Lederveiledningen finnes som en spesialtilpasset lærerveiledning som blant annet viser hvordan hver tur svarer til kompetansemål i kroppsøving og naturfag på de to klassetrinnene. Denne lærerveiledningen, og deltakerhefter til elever, vil kunne bestilles gratis av lærere via nettsiden subjectaid.no. 

Dagsturen er en kjempefin mulighet til å rekruttere nye speidere, og til å ta samfunnsansvar og bety noe for lokalmiljøet. Spørsmål kan rettes til bente@kmspeider.no. God dagstur!