Klimaendringene truer skaperverket og rammer hardest de som har minst fra før. Det er urettferdig. Gjennom vandringer og arrangementer over hele landet inviterer vi til refleksjon over vår relasjon til skaperverket, til Gud og til hverandre. Samtidig vil vi mobilisere til vern av naturen vår, ved å samle inn underskrifter med opprop til de som tar avgjørelser i Norge og globalt at vi trenger en rettferdig internasjonal klimaavtale i Paris for å bremse klimaendringene.

Vi oppfordrer din gruppe til å ta beina fatt og gå for klimarettferdighet! Den nasjonale pilegrimsreisen går gjennom hele Norge. Den begynner på Svalbard/Kirkenes/Selje 7. juni og beveger seg gjennom Nord-Norge via Trondheim under Olavsfestdagene 27. juli–1. august og når Oslo 16. august. Det vil også være flere reiseruter som går langs kysten. Underveis blir det arrangementer for å løfte frem behovet for en rettferdig klimapolitikk. Vi møter kirkene i Sverige ved grensen i Strømstad 22. august, hvor de tar over vandringen videre mot Paris.

Klimapilegrim 2015 er summen av det vi gjør. Vi oppfordrer dere derfor til å: 

  • Registrere sommerens turer som klimapilegrimsarrangement. Det gjør du her.
  • Bli med på klimapilegrimsarrangementer som skjer nær dere. Eller ta initiativ til en etappe dersom det ikke skjer noe fra før. Mer informasjon om planlagte aktiviteter og kontaktpersoner i de ulike regionene finner dere her.

Hvorfor klima: 

Verdens ledere er enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 °C. Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt med ca. 0,9 °C. Klimaendringene begynner å bli tydelige over hele kloden, og arter og økosystem trues mer enn noen gang. For fattige mennesker kommer tørke, flom og ekstremvær på toppen av alle de kriser de allerede må kjempe mot. De tvinges på flukt for å berge livet.

Hvorfor pilegrim:

Å være menneske er å være på vandring – på vandring gjennom livet. En pilegrim vil gjøre et oppbrudd med det vante, søke Gud som kilde til livsvisdom og ta modige og gode veivalg. Som klimapilegrim ønsker vi å gjøre oppbrudd fra de forbruksmønstrene og politiske strukturene som skader jorda. Vi vandrer i solidaritet med de som rammes av klimaendringer og som tvinges på flukt, og vi vandrer for å få våre ledere til å handle.