Landstinget vedtok ny aldersinndeling for det nye programmet og ga sin anbefaling til ny speiderlov. Dette var to saker som vakte stort engasjement, og fikk mange av delegatene opp på talerstolen. Med stort flertall ble også 2. gangsvedtak om økumenikk og ny ledererklæring vedtatt, og det samme med de fleste forslag til vedtektsendringer. Vi har nå kommet godt på vei med en nyttig opprydning i vedtektene våre. 

Lørdag formiddag ble speiderloven, KFUK-KFUM-speidernes speidermetode og strategiplanen diskutert på påvirkningstorg, og innspillene ble bragt inn i avstemmingen søndag. Landsstyret fikk mange nyttige innspill med seg inn i det videre arbeidet. Blant annet ba landstinget landsstyret om en gjennomgang av forbundets ideologi- og strategidokumenter, og samordne og forenkle disse i sammenheng med utarbeidelsen av speidermetoden.

Lørdag ettermiddag ble det nye landsstyret valg. Se presentasjon av dem her.

landsting.no

På landsting.no finner du sakspapirer, presentasjoner og vedtak fra landsting. Protokollen fra landsting vil bli lagt ut på landsting.no så fort den er ferdig og signert.


Les mer om Landsting 2015 i Lederforum nr. 2-2015!