Forbundets arbeidsgrener har dermed følgende inndeling:

  • Familiespeider 0 år–6 år
  • Oppdagere 1–2. trinn
  • Stifinnere 3.–4. trinn
  • Vandrere 5.–10. trinn
  • Rover fra fullført 10. trinn – til og med 25 år.

Den nye aldersinndelingen er nå vedtatt og arbeidet med programrevisjonen fortsetter. Det nye programmet skal være klart i begynnelsen av 2016 og på våren og høsten 2016 kommer det nye programmet til å bli implementert i forbundet. Våren 2016 kommer forbundet til å arrangere kurs i kretsene om det nye programmet slik at alle ledere og grupper får en introduksjon og mer kunnskap om det nye programmet. 

Fra og med høsten 2016 tar forbundet i bruk det nye programmet. Samtidig implementeres den nye aldersinndelingen. Det er mulig å starte med den nye aldersinndelingen allerede høsten 2015, men gruppene må være klare over at alt nytt program ikke enda finnes tilgjengelig. 

Programrevisjonen er en åpen prosess og alle i forbundet har mulighet at ta del av det materiell som allerede er vedtatt. Dette finner du i aktivitertsbanken. På nettsiden finner du de aktivitetsmerker som er godkjente og speiderstigen som det nye programmet baserer seg på. I juni oppdateres siden med det nye gradsprogrammet for vandrere. 

Programpatruljen trenger hele tiden hjelp med innspill på det materiellet som utvikles. Så hvis du kan tenke deg at hjelpe patruljen med ris, ros og innspill så ta kontakt med prosjektleder Emma Bodman på emma@kmspeider.no.