Rekruttere de yngste speiderne hvert eneste år

For å sikre et godt speiderarbeid er det viktig at vi får inn nye speidere hvert år. Det er lettere å rekruttere nye ledere, det er ofte morsommere når vi er flere og vi vil jo gjerne gi speideropplevelser til flest mulig. Da må gruppen ta ansvar for rekrutteringen. Dette er alle lederne i gruppen sitt ansvar. Det er ikke oppdagerlederne sitt ansvar å rekruttere oppdagere. Det er like viktig for vandrerlederen og gruppelederen at vi hvert år rekrutterer blant de yngste.

Når vi skal rekruttere nye speidere må vi huske at alle er nye speidere. Det gir oss den fordelen at vi kan gjøre nøyaktig det samme som året før, uten at noen synes det er kjedelig. Lag en god plan, forbedre den litt hvert år, og gjennomfør hvert eneste år!

Hvem kan vi nå?

 1. Hvilke lister kan vi få tilgang til?
  Noen speidergrupper samarbeider tett med menigheter. Da er det ofte mulig å sende ut informasjon til kirkens medlemmer. Dåpslistene til kirken gjør det mulig å kontakte potensielle speidere i riktig alder. Spør kirken om å få sende ut et brev til alle i riktig alder.
   
 2. Hvilke arrangementer kan vi bruke?
  Finnes det arrangementer i lokalmiljøet dere kan bruke til rekruttering? Er det et kjøpesenter dere kan ha aktiviteter utenfor på en lørdag. Eller en inngang til lokalskogen som mange går forbi på en søndag? Prøv å finn ett eller to faste arrangementer der speideren alltid er synlige og rekrutterer.
   
 3. Kan vi bruke våre egne medlemmer aktivt i rekruttering?
  Våre beste ambassadører er våre egne medlemmer. Oppfordre dem til å snakke med søsken, venner og bekjente i riktig alder til å se om speideren er noe for dem.

Hvilken informasjon skal vi gi dem?

Hva skal potensielle nye speidere få beskjed om? Det er litt forskjellig hvordan hver gruppe løser dette. Det viktigste er å invitere til neste speiderarrangement, eller til et oppstartsarrangement på høsten/januar.
Det er viktig at lappen nye medlemmer får er riktig, har nok informasjon og ser ordentlig ut.

 • Dobbeltsjekke at tidspunktet for møtet er et godt tidspunkt (ikke midt i høstferien. Sjekk at lokalene er ledige).
 • Det må stå hva tilbudet er. Hvem er det for (alder), hva gjør vi  og hvor ofte er det aktivitet (ukedag og tidspunkt).
 • Det bør være to navn, helst en kvinne og en mann, som de kan kontakte dersom de har spørsmål.
 • Det bør inneholde en link til et sted de kan lese litt mer. Enten deres egen nettside eller til kmspeider.no.

Forbundskontoret kan gratis trykkke flotte kort som dere kan få tilsendt og bruke. Fyll ut informasjon her.
Det kan også være lurt å samle inn epost/telefon slik at du har mulighet til å sende en påminnelse en dag før første arrangement. Vi vil ikke miste noen fordi de glemte et møte en gang.

Hvordan er det første møtet med speideren vi inviterer til?

Når vi har invitert til første møte er det to grupper vi må fokusere på, de nye speiderne og foreldrene. Begge er like viktig, og samme person kan ikke ha ansvaret for programmet til begge.

En må ha ansvar for de potensielle nye speiderne. Da er oppgaven at når foreldrene møter speiderne igjen, så må speiderne være supergira på å komme på neste speidermøte. De første møtene må vi passe på å gi det som det forventes at speidere gjør (bål, kniv, mat, lek, knuter og koder. Action og opplevelser).

Foreldrene skal vi gi trygghet om at vi er en ansvarlig gruppe. En gruppe som inkluderer alle. Et trygt sted der barna deres kan få gode opplevelser. Det er viktig å avklare hvilke forventninger vi har til foreldrene, og hvilke muligheter det er til å engasjere seg som foreldre. Husk at her er noen speiderforeldre fra før, mens noen ikke vet hva dere gjør på speidern. Bruk nok tid til at alle vet hva dere gjør. Det kan være lurt å få noen foreldre som har speidere i gruppen til å snakke litt. Det gir ekstra troverdighet.

Etter første møte er målet at speiderne vil komme på neste møte, og at foreldrene vil at speiderne skal komme på neste møte.

Målet med møte nummer to er at speiderne vil komme på møte nummer tre. Målet med møte nummer tre er at… ja, du skjønner. God rekruttering!

Tips: Skriv ned planen. Spar på alle invitasjonene. Og alle presentasjonene. Og hvilke oppgaver og leker dere hadde på første møte. Da gjør dere bare nesten det samme neste år.