Kjære gruppeleder!

De siste dagers varme varsler at snart kommer sommeren på ordentlig! Mange er allerede i full gang med å planlegge sommerens vakreste eventyr – kretsleirer eller regionleir. Avtaler med leverandører til kretsleirene skal snart være eller er allerede ferdigforhandlet. Men vet du om leverandørene kan garantere at varene er produsert under etiske forhold? Landsstyret vedtok i april å tilslutte seg initiativ for etisk handel. KFUK-KFUM Global er medlem i ETI initiativ for etisk handel (både bedrifter og offentlige virksomheter er medlemmer).

Norge er et av verdens rikeste land, og vi har god levestandard samtidig som vi forbruker varer fra lavkostnadsland produsert under uetiske forhold. Arbeidstakernes menneskerettigheter ignoreres – barn arbeider istedenfor å gå på skole. Fattigdommen opprettholdes. Folk forblir fattige. Dette kan vi faktisk endre!

I vår strategi står det at «samfunnsengasjement er en kjerneverdi for speiderne og vi skal jobbe for at verden skal bli et bedre sted.» Sammen med Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global vil vi i 2016 lansere en etisk handel-kampanje hvor forbrukerne oppfordres til å kreve en lov som gir forbrukeren rett til informasjon om hvordan varen er produsert. En tilsvarende innsynsrett finnes allerede for miljøsaker. Det ligger allerede et lovforslag til behandling i Stortinget om etisk handel men dette er dessverre fortsatt ikke topp-prioritet blant politikerne. Derfor må det legges offentlig press på myndighetene. Målet er at det skal bli obligatorisk for alle bedrifter med etisk handel.

Vi speidere har nå forpliktet oss til å kjøpe varer og tjenester kun fra leverandører som kan garantere etisk handel. For eksempel arbeider Speiderbutikken nå for at alle varer skal være i tråd med prinsippene for etisk handel. Mer informasjon om etisk handel og kampanjemateriell vil etterhvert legges ut på kmspeider.no.

Da gjenstår det bare å ønske dere en snarlig god speidersommer. Og nyt isen. Men spør om den er etisk produsert davel :)!

 

Speiderhilsen


Heidi Furustøl, generalsekretær