Til konseptet hører tre ferdig planlagte møter, elleve aktivitetskort for speiderne, mal for velkomstbrev til nye speidere og en presentasjon gruppene kan ha på foreldremøtene. 

I heftet ser dere eksempler på noen kort som kan deles ut til speiderne etter hvert møte, og som kan hjelpe dere i gjennomføringen av møtet. Kortene kan bestilles fra Speiderbutikken, eller dere kan laminere dem selv. Les mer om De tre første møtene og last ned kortene og annet materiell i aktivitetsbanken (kmspeider.no/treforstemotene).