For første gang har vi gjennomført sentrall innkreving av kontingent i nytt medlemssystem. Det har vært nødvendig å bruke en del tid på feilretting i systemet og opprydning for å sørge for at registreringer er gjort riktig, før betalingspåminnelser ble sendt 1. mai. 

I løpet av mai vil gruppene få overført sine andeler av innbetalte kontingenter.

Dessverre er arrangementsmodulen i Hypersys ikke ferdig utviklet, slik at påmeldinger til alle forbundsarrangementer inntil videre går gjennom det gamle medlemssystemet mdb.kmspeider.no

Har dere spørsmål om Hyperys og kontingentinnkrevingen, ta kontakt på hypersys@kmspeider.no.