Mange av KFUK-KFUM-speidernes medlemmer som er forpliktet til å vise politiattest i forbindelse med speideraktivitetene, har ennå ikke gjort dette, seks år etter at kravet om slik attest ble innført. Er du og/eller dine ledere blant disse? Da er det på tide å gjøre noe med det! Speideren skal være et trygt sted å være for alle, og et viktig tiltak for å oppnå det, er kravet om politiattest. Alt du trenger å vite om dette, blant annet retningslinjer for politiattest, finner du på kmspeider.no/politiattest. I retningslinjene finner du en oversikt over hvordan du innhenter en politiattest, og hvem som skal vise attesten til hvem. Når en person har fremvist politiattest, skal det registreres i medlemssystemet Hypersys. OBS! Det er nå bare gruppeleder og kretsleder som kan registrere politiattester i medlemssystemet.

Krets-/gruppeleder kan få oversikt over hvem som har levert gyldig politiattest og ikke, i medlemslistene i Hypersys. Trykk på «Valg» (tannhjulet) oppe til høyre i medlemslisten og kryss av for «Politiattest». Det vil da komme en kolonne i medlemslisten som viser status på om politiattest er fremvist eller ikke.