Norsk Roland er for speidere som har deltatt på minst ett patruljeførerkurs, har minst ett år igjen som patruljefører, og som liker leirliv og praktisk speiding. Passer for motiverte speidere født i ’02–’00. 

Norsk Roland er ganske utfordrende og programmet er fullpakket. Avansert leirbygging, leirplanlegging og kyndig patruljeledelse på leir. Avansert førstehjelp, knuter og spleis. Planlegging, natur og friluftsliv, kjennskap til speiding i Norge og utlandet, patruljen på haik, programtips og mye mer.

For mange er det kretsleir til sommeren, og ved å sende speiderne på kurs før kretsleiren er de klare til å ta i et tak når gruppa skal på leir. Vi kan love at speiderne vil komme hjem med inspirasjon og ideer til speidermøter, turer og leirer. De fleste Roland-deltakere fortsetter i mange år etter kurset, så hvis du virkelig vil satse på ung ledertrening, engasjere speiderne dine og gi dem en god mulighet til å bli godt kjent med andre speidere fra hele landet, bør du sende dem på akkurat dette kurset.

Norsk Roland 128 arrangeres 18.–25. juni på Horve 2 utenfor Sandnes, og Norsk Roland 129 arrangeres 25. juli–1. august på Nordtangen. For noen kan det første kurset være før sommerferien, i så fall oppfordrer vi til å delta på 129 som er senere på sommeren.

Prisen er 2200 kr hvor 75 % kan fås som Frifondstøtte. Det kan også søkes om opptil 50 % i reisestøtte. Påmelding gjøres gjennom det gamle medlemssystemet mdb.kmspeider.no, eller til post@kmspeider.no innen 21. mai og 27. juni.