KFUK-KFUM-speidernes speiderlov lyder som følger:

 1. En speider er åpen for Gud.
 2. En speider er en god venn.
 3. En speider kjenner og tar vare på naturen.
 4. En speider er til å stole på.
 5. En speider er nøysom.
 6. En speider arbeider for fred.
 7. En speider tar ansvar og viser vei.

 

Les mer om vedtaket her.

 1. Ein speidar er open for Gud.
 2. Ein speidar er ein god ven.
 3. Ein speidar kjenner og tek vare på naturen.
 4. Ein speidar er til å stole på.
 5. Ein speidar er nøysam.
 6. Ein speidar arbeider for fred.
 7. Ein speidar tek ansvar og viser veg.