NMi speiding

 Påmeldingen til NM i speiding er nå åpen og alle patruljer, reiseledere, observatører og stab må melde seg på gjennom det gamle medlemssystemet mdb.kmspeider.no. Påmeldingsfristen er 18. mai. Mer informasjon finnes på nmispeiding.no

 

 

Fossekallen

Fossekallen er et friluftskurs for rovere og ledere som vil lære mer om kanopadling i elv. Kurset holdes 30. juli - 6. august i Femundselva, Engerdal.  Kurset gjennomføres over en uke der kanopadling kombinert med enkelt friluftsliv og naturopplevelser står i fokus. Arrangør er Norges speiderforbund. Les mer om kurset .

 

 

Patruljeførerveilederkurs  

7.-9. oktober lanseres et helt nytt helgekurs for rovere, Patruljeførerveilederkurs. Kurset tar sikte på å utdanne rovere til å bli gode veiledere på patruljeførerkurs og samtidig skape en god sosial møteplass for rovere. Har dere rovere i gruppen som er interessert? Påmeldingfrist er 7. september. Les mer om arrangementet .   


 

Arrangementskatalog og arrangementsplan 2016

Arrangementskatalog og arrangementsplan med oversikt over alle kurs- og forbundsarrangementer for 2016 var vedlagt Lederforum nr. 1/2016. Ønsker dere flere eksemplarer kan dette bestilles fra forbundskontoret, eller du kan laste de ned her. Oppdatert informasjon og påmelding til kurs og arrangementer finner du også alltid i arrangementsalenderen på kmspeider.no.