Juni

Planlegging av høsten
Planlegg kommende høst og år. Det letter arbeidet til enhetslederne hvis gruppen har laget en felles terminliste med arrangementer fra gruppen, menigheten, kretsen og forbundet. Finn ut hva som passer for dere, og ha en oppdatert fil digitalt tilgjengelig for alle lederne i gruppen.

Rekruttering for høsten
Det er på tide å tenke på rekruttering. Dette er kanskje først og fremst en jobb for gruppelederen og de som er ledere/assistenter for de yngste speiderne. Kanskje er det lurt å samarbeide med menigheten når de har sin 6-årsgudstjeneste? Skal dere leie hytte til høstens speidertur? Flere hytter har søknadsfrist på denne tiden. Les mer om rekruttering her.

Innkalling til semesteroppstartsmøte i august
Informere all medlemmer om når semesteroppstartsmøtet blir til høsten. Detaljert informasjon kan sendes ut noen uke innen arrangementet.

August

Semesteroppstartsmøte for ledere og assistenter
Innhente politiattest og gjennomføre ledersamtale med nye ledere og assistenter. Diskutere gruppekalenderen og koordinere arrangementer og ukentlig drift.

Sommerleir neste sommer
Hvis ikke det blir kretsleir eller landsleir følgende år: Drøfte leiralternativer og utpeke 2-3 som får ansvar for å komme med et eller flere forslag til leir innen 1. desember. Det kan være lurt at denne oppgaven avgrenses til bare å finne alternativene med pris, tid, fordeler og ulemper, for siden å sette ned full leirkomite på et møte i desember.

September

Gjennomfør «De tre første møtene». Ta godt imot gruppens yngste speidere når dere starter opp om høsten. Involver alle lederne i gruppen og ta i bruk forslagene og materiellet dere finner i aktivitetsbanken på nettsidene.

Dette kan brukes enten deres yngste speidere er oppdagere eller stifinnere.

Oktober

1. oktober Søknadsfrist for Frifondstøtte
Mer informasjon om Frifond og hvordan gruppen søker om penger finner du på her.