Det sendes derfor ut en betalingspåminnelse til alle medlemmer som ikke har betalt denne uken. Fakturaen har to ukers forfallsfrist.

Forbundskontoret får også en del spørsmål om når årsrapporten blir tilgjengelig i Hypersys. Årsrapportmodulen er en ny modul som har vært under testing hos noen andre organisasjoner denne våren. Den vil snart være tilgjengelig for oss og andre organisasjoner, og vi vil sende en e-post til alle gruppeledere så snart årsrapporten er blitt tilgjengelig og tilpasset KFUK-KFUM-speiderne. Forhåpentlig vil dette skje i løpet av mai. 

 

Har du andre spørsmål om kontingenten eller Hypersys, ta kontakt på hypersys@kmspeider.no, så vil vi hjelpe deg så raskt vi kan.