Her kan du nå levere ledererklæring (og melding om ny assistent) elektronisk. De tidligere skjemaene for utfylling av informasjon og signatur er erstattet med et ark som kan lastes ned og nettskjema for å fylle ut nødvendig informasjon. Ved å fylle ut dette skjemaet får alle aktuelle parter riktig informasjon.