Å være med arrangere landsleir krever selvsagt litt innsats, men du får også en masse igjen! Du får et stort nettverk på tvers av landet, det er sosialt, du får faglig kompetanse og du får god erfaring med prosjektplanlegging. Landsleir 2018 arrangeres i Lånke i Stjørdal kommune.

Kommunikasjonsstaten

ETATSLEDER
Spesielt søker vi etter deg som kan tenke deg å være etatsleder for kommunikasjon. Har du tanker om hvordan leiren bør markedsføres, er du interessert i kommunikasjonsformidling og kan tenke deg erfaring med prosjektledelse ønsker vi å høre fra deg! Etatsleder for kommunikasjon sitter i hovedkomiteen og må kunne engasjere, motivere og lede andre frivillige i arbeidet med landsleiren. Det er allerede mange dyktige medlemmer av kommunikasjonsstaten på plass. Bli med du også – eller tips om du noen som bør utfordres på landsleir@kmspeider.no! Arbeidet med landsleir 2018 varer fra 2016 til høsten 2018. Det må regnes med en del møtevirksomhet i forbindelse med HK-møter, komitemøter og stabssamlinger. 

KOMITEER
Sosiale medier, ekstern og internpresse, markedsføring, foto og video – mulighetene er mange. Er du flink til å skrive, ta bilder eller filme? Interessert i sosiale medier? Går du rundt med en liten journalistspire i magen? Vil du være med å planlegge hvordan Futura 2018 skal bli synlig? Bli i kommunikasjonsstaten vel! Meld din interesse på landsleir@kmspeider.no.

Programetaten

Programetatens funksjon er å planlegge selve leirprogrammet. Leirens navn FUTURA 2018 gjenspeiler at dette blir en spennende leir – sammen skal vi i løpet av en sommeruke skape fremtidsplaneten Futura. Kanskje har du greie på roboter? Kanskje elsker du å stå på en scene? Kanskje kjenner du skogene rundt Lånke som din egen bukselomme, eller kanskje kan du noe helt annet som vi ikke visste vi hadde bruk for? I så fall vil vi gjerne snakke med deg. Vi søker spesielt etter:

SPEIDERPROGRAMKOMITE
- Leder
- Medlemmer

HAIKEKOMITE
- Leder
- Løyper
- Program
- Sikkerhet

LEIRBÅLSKOMITE
- Både planlegging og deltakere på og bak scenen

I programetaten inngår også PF-program, roverprogram og lederprogram, og også her er det muligheter for å bidra. Høres noe av dette ut til å være noe for deg, ikke nøl med å kontakte programsjef Thor Andreas Moe Slinning, thorandreas@gmail.com / tlf. 90771162.
 

Intendanturetaten

ETATSLEDER
Vi søker etatsleder for intendantur. Intendanturetaten skal sørge for forpleining av leirens deltakere. Her under ligger ansvar for stabsmesse, kiosk, kafé og proviant.

KOMITEER
Vi søker komiteleder for stabsmessen. En person som kunne være med å organisere og lede denne komiteen.

Vi søker også folk som kan tenke seg å være med i planlegging og gjennomføring av stabsmesse, kiosk, kafé og proviant.

Vakt, transport og helse

KOMITEER
Vi søker folk som vil være i planlegging og gjennomføring av helsetjeneste, transport og vakt.

Forkynnelseetaten

KOMTIEER
Vi søker folk som vil være i planlegging og gjennomføring av gudstjenester, undervisning, diakoni, musikk og leirkirke.

Administrasjon

SERVICETORG
Servicetorget er leirens administrasjonssenter. Er du utadvendt, liker system og orden og vil være til hjelp for ledere på leiren. Da er servicetorget riktig sted for deg. Vi trenger folk som vil være i planleggingen og gjennomføringen. 

GJESTEKOMITEE
Liker du internasjonalspeiding, er gjestfri og liker å møte nye mennesker fra ulike land og kulturer? Da bør du bli med i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet til gjestekomiteen.

ANDRE
Det søkes også folk som kan tenke seg å jobbe med tilrettelegging og materiell.

Teknisk etat

Har du teknisk innsikt? Liker du storproduksjon? Vi søker folk som kan være med i planlegging og gjennomføring av Lyd og bilde, VAR, EL&IT, scene, leirområde.