«I aktivitetsbanken finnes det nå masse møteforslag for oppdagere og stifinnere.
Neste semester satser vi spesielt på at stifinnerne skal ta semestermerket «Himmel» og dere finner en fiks ferdig semesterplan for møter annen hver uke. Det finnes også flere ferdige semesterplaner for oppdagerne.

Formålet med semestermerkene er å gjøre det lettere å være leder, med ferdige semesterplaner og møteforslag for alle møtene. Semestermerkene finner dere på våre nettsider:
Semestermerker for oppdagere.
Semestermerker for stifinnere.   

Når oppstart av høstsemesteret nærmer seg vil det komme mange møteforslag for vandrere. Har dere hatt et bra møte, del det gjerne med oss, så deler vi de med alle andre.

Speiderhilsen
Forbundskontoret