Det er mange som må prioritere alt for hardt for at barna deres skal kunne dra på leir, og det er mange barn som ikke får dratt på leir i det hele tatt, fordi de ikke har råd.

KFUK-KFUM-speiderne har fått penger fra Bufdir for å dekke deltakerkostnadene til Landsleir for barn som av ulike grunner har problemer med å dekke dette selv.
For å finne disse barna er vi avhengige av at du som leder sprer informasjon om dette til dine speidere. Vi krever ikke ligningsattest eller lignende, -dette er en tillitsbasert ordning på skjønn.  Det er penger i potten, -men det er du som leder som må hjelpe oss å finne de som har bruk for det.
Pengene som ikke blir delt ut som deltakerstøtte blir distribuert som reisestøtte til de gruppene som søker om det. 

Ring Bente Pernilla Høye på forbundskontoret, 90 93 51 38, hvis noe er uklart eller dere lurer på noe.  

Slik går du frem:

1) For å dekke deltakeravgiften:
Det er dere som kjenner deres egne speidere best. Har du en speider som ikke har meldt seg på enda og du mistenker at det er på grunn av prisen?  Eller noen du vet vil måtte jobbe hardt for å betale? Snakke med dem, og meld de på sammen med resten av gruppa. Deretter sender du en e-post til post@kmspeider.no merket «deltakerstøtte». I e-posten skriver du navn på gruppa og navn og alder på speideren det gjelder. E-posten må sendes innen 1. mai. NB! Om deltaker også trenger reisestøtte, må dere søke om dette i egen e-post. Se punkt 2. 

Du vil motta en e-post med bekreftelse på at vi dekker deltakeravgiften for speideren(e) det gjelder. Dette får du vite så raskt vi har rukket å gå gjennom e-posten, og du trenger ikke å vente til 1.mai på beskjed.
Gruppene betaler samlet for alle sine speidere, inklusive de speiderne som får dekket sin plass. Deltakerstøtten blir deretter tilbakebetalt til gruppene fra forbundet. Dersom noen grupper har problemer med å legge ut for den sponsede plassen ber vi dere ta kontakt. 

2) For å dekke reisekostnader:
Send en e-post til post@kmspeider.no merket «reisestøtte». E-posten må sendes innen 1. mai. Skriv kort om hvor mange speidere dere skal ha med, og hva snittprisen på reise blir for dine speidere. Husk også å nevne om du har noen speidere som mottar deltakerstøtte jfr punkt 1).

Disse søknadene vil bli behandlet så raskt fristen har gått ut, og eventuell pengestøtte vil bli overført til gruppas konto.
 
Søknadsfrist for både deltakeravgift og reisestøtte er 1.mai. 
Hjelp oss å sørge for at flest mulig får en landsleiropplevelse for livet!
 
PS: Husk at du også kan søke Speiderbutikkens utstyrsfond om personlig utstyr som skjorte, sekk og lignende https://www.speiderbutikken.no/utstyrsfondet
 
Spørsmål? Ta kontakt med Bente Pernilla Høye på Forbundskontoret, 90 93 51 38