Innsettelse av nye ledere skal skje i en større forsamling – på landsleiren til sommeren er en flott anledning. Kretsstyret har ansvaret for at nye ledere i kretsen innsettes i tjenesten, men kan delegere det.

Har du nye ledere i din gruppe bør du ta kontakt med kretsen og melde fra.

Heftet "Seremonier i forbundet" tar for seg hvordan lederinnsettelse kan gjøres.