Enten dere ønsker å verve nye speidere og ledere, eller invitere nærmiljøet til et speiderarrangement har forbundskontoret vervekort, brosjyrer og plakater dere kan bestille gratis fra forbundskontoret. Bruk materiellet til å reklamere for speidergruppas aktiviteter.

Plakaterbrosjyrer og vervekort med eller uten tekst på baksiden kan lastes ned på kmspeider.no/rekruttering, eller bestilles på post@kmspeider.no / tlf: 22 99 15 50. Vervemateriellet er gratis og sendes i posten. Se også vekstheftet Bli flere for tips til rekrutteringsarbeidet i din speidergruppe.

Forbundskontoret har også profileringbannere, strandflagg og roll-ups til utlån. Les mer om det her.