KFUK-KFUM-speidernes samfunnsansvar

Jeg og mange med meg, gråt over bildet av tre år gamle Alan, den syriske flyktningegutten som sammen med sin 5-årige bror druknet da flyktningebåten sank utenfor strendene i Tyrkia. Jeg er selv mamma til en treåring og tragedien ble med ett veldig nær.

Vi ser nå heldigvis et stemningsskifte fra å tenke at noen må gjøre noe, til å tenke at noen; det er meg. Eksemplene fra sosiale medier florerer; klesinnsamlinger til asylmottak, pengeinnsamlinger, rekordstor tilstrømming av frivillige til flyktningeguide-kurs mm. Men hvordan berører dette speiderarbeidet vårt? Samme dag som jeg så bilde av den døde treåringen, kom en invitasjon fra Flerkulturelt kirkelig nettverk til et flyktninge-seminar med følgende bibeltekst:

Når en innflytter bor i landet hos dere skal dere ikke gjøre urett mot ham. 
Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn.
Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv vært innflyttere i Egypt.
Jeg er Herren deres Gud. 

3. Mos 19,33-34

Klar tale fra Gud der ja! 

Jeg oppfordrer derfor både deg og speidergruppen din til å bidra i den store flyktningedugnaden; 
kanskje dere kan invitere barn på asylmottak på speidermøter, være følgevenn eller flyktningeguide, samle inn klær og leker, det finnes mange muligheter til å bidra. Den internasjonale 
speiderorganisasjonen WOSM har sammen med FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) laget en avtale med forslag til aktiviteter speiderne kan gjøre for flyktningene i sine lokalsamfunn. Ta gjerne en kikk på aktivitetsforslagene i dette vedlegget (aktivitetsforslag s. 4 og simlasjonsspillet Passages).

Samtidig som vi hjelper flyktningene, må vi også rette innsatsen mot de bakenforliggende årsakene til at flyktningene motvillig drar fra sine hjem: Krig og fattigdom, som igjen er forårsaket av en rekke faktorer, deriblant økonomi, lavt utdanningsnivå og klimaproblemer. Som eier av KFUK-KFUM Global ligger det en rettighetstilnærming i bunn for alle utviklingsprosjektene våre; ved å utdanne f.eks. unge jenter i menneskerettigheter vil de også kunne kreve at deres rettigheter blir oppfylt og dempe konfliktnivået.

På Gruppeledekonferansen 23.–25 oktober (du har vel meldt deg på?) er vi så heldige å få besøk av generalsekretær i World YWCA (verdenssammenslutningene av nasjonale KFUK-organisasjoner) Nyaradzayi Gumbonzvanda. Hun er utdannet menneskerettighetsadvokat med lang erfaring fra konfliktløsning og har blant annet jobbet 10 år for FN i Afrika. Hun kan si noe om hvordan vi kan bidra til å gjøre verden til et litt fredeligere sted.

Jeg ser frem til å møte deg på Gruppelederkonferansen og at vi sammen viser speidernes 
samfunnsengasjement!

 

Speiderhilsen


Heidi Furustøl, generalsekretær