Med støtte fra Gjensidigestiftelsen og Kulturdepartementet har KFUK-KFUM-speiderne utviklet undervisningsopplegget Dagsturen. I første omgang er materiellet ment som en hjelp til å drive utadrettet rekrutteringsvirksomhet i gruppene. I Dagsturen-pakken finner gruppene 12 ferdige turopplegg, fordelt over fire årstider. Dette skal gjøre det lettere å invitere med seg nærmiljøet ut på tur slik at flere får oppleve hva det vil si å være speider.

KFUK-KFUM-speiderne har også utarbeidet en lærerveiledning til Dagsturen, slik at det samme programmet kan brukes i skolen. Her har vi spesielt satset på 4. og 7. trinn, og vist lærerne hvordan de kan nå kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplaner ved å bruke fremgangsmåten vi kjenner fra speidermetoden: la barna lære gjennom lek, aktivitet og utforskning, -og gi de eldre barna eierskap til undervisningen gjennom ansvar for de yngre. Ved å legge undervisningen utendørs vil barna bli kjent i nærmiljøet og presentert for friluftslivets gleder. Arbeidsbøkene til barna er tydelig merket med logo og navn på fremsiden, og med en invitasjon til å bli med i speideren på baksiden.Støtten fra Gjensidigestiftelsen har gjort det mulig å sende ut Dagsturen til skolene, via selskapet Subject Aid. På den måten kan lærere som er interessert i å prøve opplegget i sin klasse bestille klassesett av deltakerheftene og få de sendt gratis til sin skole. 

Responsen fra lærerne har vært enorm; i løpet av den første uka opplegget var tilgjengelig sendte vi ut 5000 eksemplarer til forskjellige skoler. Før det hadde gått to uker, var hele 10 000 eksemplarer sendt ut. Det betyr at over 300 skoleklasser kan komme til å ha en eller flere speiderdager på skolen det kommende året!  

Pågangen viser at vi tilbyr noe skolen og samfunnet trenger og vil ha mer av! På hvilken måte kan vi som organisasjon best fange opp og invitere med oss barn og voksne som gjennom Dagsturen får lyst til å drive mer med speiding? Sentralt jobber vi med å følge opp skolene som har bestilt materiellet, for å følge opp interessen. Den viktigste jobben gjøres likevel lokalt: gruppene må være synlige i nærmiljøet, og aktivt invitere nye speidere med i arbeidet.

Lykke til!

Les mer om Dagsturen, og hvordan du kan bestille materiell til speidergruppenher.