Kortet og pinsen som ble sendt ut med Speiderbladet og Lederforum nr. 3-2015

Pinsen er vedlagt Speiderbladet og Lederforum nr. 3-2015. De som ikke mottar bladene i posten, eller ikke har fått pins via et av bladene kan etterbestille dette gruppevis fra Speiderbutikken.