Heftet beskriver innmeldingsrutiner og litt om barn i den aktuelle alderen. Det inneholder også fem forslag til møter hvor møtene er beskrevet i detalj. På de siste sidene beskrives hvordan man kan komme i gang, eller bruke familiespeiding sammen med trosopplæringsreformen i Den norske kirke.

Marihøna er det nye symbolet til familiespeiderne. Marihøna finnes over hele landet og er en søt liten skapning som barna elsker å finne. I heftet finner dere mal til både maskot og skjerfknute med marihøna.

Familiespeiderne bruker fortsatt skjerf i den grønne draktfargen, men nytt er at det bakpå skjerfet skal være et marihønemerke og dette skal omkranses av små bladlusmerker, et for hvert halvår. Disse merkene sendes ut til familiespeidergruppene når de melder seg inn.

Heftet er gratis og kan bestilles fra forbundskontoret. Det er tenkt brukt sammen med boken «Familieturen» som dere får kjøpt i Speiderbutikken

Alt materiell kan også lastes ned her:

Familiespeidingsheftet  

Marihøne-mønstermal        

Skjefknutemal 

Memory
Puslespill 
Skjerf - spillebrikker 
 Skjerf -spilleplate