Alle med ble lansert 2. juni av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap. Siden lanseringen har ALLEMED distribuert 2000 sett med samtalekort til lokalgrupper over hele landet og holdt ALLEMED-dugnader i mange ulike fora. Interessen er stor både i frivilligheten og i kommuner som ser at ALLEMED-verktøyet har en verdi i deres arbeid. Vi er mange personer og organisasjoner står sammen og jobber for å redusere de økonomiske barrierene som hindrer deltagelse i organisert fritidsaktivitet.

Hvis du ønsker å ta i bruk verktøyet selv eller få besøk av en representant fra ALLEMED er det bare å ta kontakt på allemed.no! Her kan du også registrere din gruppe, og få tilsendt verktøyet gratis.

I to av reklamefilmene ALLEMED bruker i sin markedsføring deltar KFUK-KFUM-speidere fra Larvik. Filmene ser du her.