Oktober

1. oktober: Søknadsfrist for Frifondstøtte for arrangementer, turer og kurs.

Mer informasjon om Frifond og hvordan gruppen søker om penger finner du her.

November

15. november: Frifondtildeling - Frist for å svare på spørsmål om satsningsområder

I oktober vil gruppene motta en e-post med lenke til medlemssystemet og en side med spørsmål relatert til KFUK-KFUM-speidernes satsningsområder. Dette tilsvarer spørsmålene som tidligere stod i årsrapportskjemaet (avkrysninger), og hvert positive svar gir uttelling i form av Frifondstøtte sammen med antall medlemmer under 26 år som betaler kontingent på andre året. Dette utbetales som tidligere mot slutten av året.

På grunn av omlegging til sentral innkreving og overgang til nytt medlemssystem, er det fra i år (2016) ny rutine for levering av årsrapport. Årsrapporten skal leveres 15. januar, og ikke i midten av november som har vært rutinen tidligere. Mer informasjon om årsrapporten finner du her.

Desember

Lage gruppekalender

Det letter arbeidet til enhetslederne hvis gruppen har laget en felles terminliste med arrangementer fra gruppen, menigheten, kretsen og forbundet. Finn ut hvilken form som passer for dere, og ha en oppdatert fil tilgjengelig for alle lederne i gruppen.

Planlegg sommerens leir

Det er viktig å få ut informasjonen om sommerens leir allerede før nyttår. Send ut informasjon om dato. Reklamer også for dette på e-post og der gruppen holder til. Lag gjerne plakater til å henge opp i speiderlokalet. Hvis ikke dere skal arrangere gruppeleir finnes det andre muligheter. Til sommeren arrangerer forbundet en og Norges speiderforbund arrangerer sin landsleir Nord 2017 i Bodø.