Gruppesidene er basert på en standard mal og har stor familielikhet med hovedsiden. De nye gruppesidene vil ha flere muligheter og er enklere å administrere enn de gamle gruppesidene. Sidene har en informasjonsside, mulighet til å opprette flere artikler, kalender, semesterplan, nyheter og Facebook-feed mm. Dersom dere ønsker en gruppeside kan dere sende en e-post til ragnhild@kmspeider.no. Vi oppretter sider fortløpende og det er helt gratis. De gamle gruppesidene vil tas ned etter hvert, senest ved utgangen av dette året. Ta kontakt med Ragnhild om dere har spørsmål om dette.