I kampanjeeposten får dere tips til hvordan vi kan bli flere, hvilke tiltak som fungerer, hvordan dere kan bli enda mer synlige i nærmiljøet, og en oversikt over hva som finnes av relevant rekrutteringsmateriell. Delta også i høstens vervekonkurranse med premier på opptil 5000 kr til gruppen som verver flest nye speidere! 

I tillegg til nyhetsbrevet er det gjennomført en ringerunde til alle gruppene og det har blitt kjørt en annonsekampanje på Facebook målrettet mot foreldre og barn i områder der vi har speidergrupper, med oppfordring om å bli speider. 

Dette sammen med det gode rekrutteringsarbeidet som drives i gruppene fører forhåpentlig til mange nye speidere får oppleve hvor bra det er å være KFUK-KFUM-speider denne høsten. Husk å melde inn nye speidere fortløpende - det er halv kontingent for alle nyinnmeldte etter 1. september. 

Les nyhetsbrevet og mer om Bli flere-kampanjen her!