Kjære gruppeleder!

Vi vokser! Medlemstallet for 2015 viser 10 948 medlemmer, en økning på 6%! Og ser vi på medlemsutviklingen fra bunnåret 2012, så har vi vokst hele 16%! Dette takket være dere speiderledere som rekrutterer stadig flere barn og unge. Tusen takk for formidabel innsats! Men vi er ikke i mål. Tallene for 2016 er per i dag er på 9 500 medlemmer og vi mangler derfor 1 500 nyinnmeldinger i løpet av høsten for å være på samme nivå som i 2015. Hva kan du som gruppeleder gjøre? Bruk gjerne informasjonspakken som ble sendt ut i forbindelse med Bli-flere kampanjen i rekrutteringsarbeidet. Og husk å registrere alle nye medlemmer fortløpende i Hypersys. Alle som meldes inn etter 1. september betaler halv kontingent, og kontingenten må være betalt for å regnes som tellende medlem. Sammen skal vi klare å nå medlemstallet fra 2015, og helst nå enda flere!

Så en kjapp forklaring på hvorfor vi ikke fikk medlemstallene for 2015 før nå. 2015 var siste året for lokal innkreving av medlemskontingent gjennom vårt gamle medlemssystem, og medlemstallene ble derfor ikke kjent før 9 måneder etter, altså nå i september. Med sentral innkreving og nytt medlemssystem vil vi ha tallene for 2016 allerede 1. januar 2017!

Kretsforum er bare en måned unna og her samles både landsstyret, kretsene og forbundskontoret. Denne gangen er det særlig to viktige saker som skal diskuteres; endring av KFUK-KFUM Globals struktur (se landsstyrets innspillsnotat som vedlegg til landsstyreprotokollen 9.-11.09.16) og endring av Speidernes fellesorganisasjon (Spf). Camilla Aschjem som jobber i Sør-Sudan for KFUK-KFUM Global kommer, og vi vil også snakke om hvordan vi kan rekruttere flere ledere.

Til slutt vil jeg si takk til alle dere som har tatt dere tid til å snakke med oss når vi på forbundskontoret har ringt gruppelederne som en del av vår Bli-flere kampanje. Fortsatt har vi ikke nådd alle, så om du ikke har hørt fra oss snakkes vi snart!

God speiderhøst!

 

Speiderhilsen


Heidi Furustøl, generalsekretær