Globalaksjonen arrangeres lokalt i tidsrommet 15. september til 1. februar. Globalaksjonen 2016–2017 har fokus på økonomisk rettferdighet og etisk handel. Økonomisk rettferdighet handler om at ingen mennesker skal leve i fattigdom.

Aksjonsmateriell

Aksjonsmateriellet ble sendt ut i uke 37. Aksjonspakka har blitt sendt ut til alle speidergruppene. Denne inneholder informasjon, plakater, ID-merker, takkekort, sponsorkort mm. Trenger gruppene flere innsamlingsbøsser og annet materiell kan det bestilles fra forbundskontoret på post@kmspeider.no, eller telefon 22 99 15 50 eller lastes ned her.

Aktiviteter knyttet til Globalaksjonen

Ønsker dere å gjennomføre speidermøter med globalt perspektiv? I aktivitetsbanken på kmspeider.no finner du massevis av aktiviteter, andakter, merker og møteforslag med tema som passer årets globalaksjon! Her finner du en oversikt over relevante aktiviteter, merker og møteforslag.

Se også Globalaksjonens kampanjeside på globalaksjonen.no

Lykke til med aksjonen!