Ved oppstarten av høstsemesteret har mange grupper nye medlemmer. Husk å vedlikeholde medlemslistene og å melde inn de nye medlemmer fortløpende. Nye medlemmer betaler halv kontingent etter 1. september! Les mer om kontingent og årsrapportering her.

Gyldig politiattest

Husk også å sjekke at lederne i gruppen har registrert gyldig politiattest. Retningslinjer for politiattest, og informasjon om hvem det innhentes politiattest for og prosedyre for innhenting finner du her.