Familiegrupper

Funksjonen med familiegrupper er blitt forbedret. Når man klikker på «Opprett ny familie med xx som eier» eller på «Håndter», så får du opp et nytt vindu hvor du kan legge til nye familiemedlemmer, oppdatere adresse, telefon og epost for hele familien, samt enkelt oppløse hele familiegruppen.

I medlemslisten er det kommet til noen nye kolonner: foreldres navn, foreldres telefon og foreldres epostadresse. Kolonnenavnene er litt misvisende, siden hva de egentlig viser er fakturamottaker og fakturamottakers telefon og epostadresse. Det er nå mulighet til å sende kopi av e-post og SMS til disse, når du sender melding til et medlem.

Masseoppdatering av dynamiske felt

Det som i Hypersys kalles dynamiske data er datafelt som KFUK-KFUM-speiderne selv har definert, slik som medlemsblad, arbeidsgren og mobil foresatt. Vi har nå fått en ny funksjon i medlemslisten, slik at man kan oppdatere et dynamisk felt for flere medlemmer på en gang. Dette er spesielt nyttig ved oppdatering av f.eks. arbeidsgren. Når nytt semester starter og man ønsker å bytte arbeidsgren på flere medlemmer kan man velge disse medlemmer og så klikke «Endre» (blyantsymbolet), og velge ny arbeidsgren.

Patruljer

Vi har nå lagt til et nytt dynamisk felt, som vi har kalt Patrulje. Man legger til innhold, eks. patruljenavn, og oppdatere feltet med den nye masseoppdateringsfunksjonen. Vi kan fortsatt ikke sortere på dynamiske felt, men man kan filtrere på feltene.

Personnummer

I løpet av høsten vil Hypersys introdusere en integrasjon med Brønnøysundregistrene, slik at de som er registrert i foretaksregisteret og frivillighetsregisteret, slipper å sende melding om endring av styret.

Hypersys vil kunne ta hånd om dette direkte.

For at det skal virke må personnummer være registrert for styremedlemmene. Når man registrerer et personnummer, slår Hypersys opp i Folkeregisteret og sjekker om personnummeret er korrekt og stemmer med navnet. Hvis personnummeret er korrekt, skjules personnummeret og teksten «Verifisert» vises.

Personnummer er også nødvendig for de som donerer penger og ønsker skattefradrag.

Arrangementsmodul

Unicornis har også jobbet med å forbedre arrangementsmodulen i sommer, og flere forbedringer er allerede implementert, men mer kommer i løpet av september og oktober. Gruppene vil få en orientering så fort arrangementsmodulen er ferdig, testet og klar til bruk. Mer informasjon om dette kommer i neste Gruppepost.