Veiledning til ledersamtalen

Dette heftet er ment som en hjelp til de som skal holde samtaler med nye og potensielle ledere. Det kan også være til hjelp for de som lurer på om de vil bli ledere, og for gruppeledere som har lederassistenter med mange spørsmål om ledersamtalen og ledererklæringen. Det er tenkt som innspill til temaer som passer å snakke om under ledersamtalen, men må selvfølgelig tilpasses den potensielle leders forkunnskaper. Her kan du laste ned heftet.

Heftet kan også bestilles fra forbundskontoret, tlf. 22 99 15 50.

 

 

Gruppeleders ansvar at det holdes ledersamtale

Der det før var kretsstyrets ansvar å påse at ledersamtaler ble holdt, er det nå vedtatt av landsstyret at dette ansvaret flyttes til gruppeleder. Ledersamtalen er et viktig tilbud til de som ønsker å bli ledere hos oss. Det bør derfor være et mål at flest mulig gjennomfører ledersamtalen. Ved å gjøre dette til gruppeleder sin oppgave vil det øke muligheten for at ledersamtalen gjennomføres.

"Det er gruppeleders ansvar at ledersamtalen blir holdt. For veiledning kan gruppeleder kontakte kretsstyret. Det er naturlig at gruppeleder holder ledersamtalen ettersom det ofte er denne som kjenner til lederaspiranten. Hvis det finnes noen andre ledere i speidergruppen som er bedre egnet for å holde samtalen går dette  fint. Er det behov for bistand fra noen eksternt for å gjennomføre ledersamtalen kan gruppeleder henvende seg til kretsstyret som kan bistå med navn. Samtaleholdere bør ha bred ledererfaring eller på andre måter være godt skikket til å gjennomføre samtalen."