Her det er mulig for ledere å søke om en speiderstartpakke på vegne av sine speidere. Pakken inneholder basisutstyr som skjorte, skjerf, sekk og kniv, slik at speideren skal kunne delta på lik linje med alle andre på ordinære speidermøter.

Har noen i din gruppe behov for en slik speiderpakke? Send epost med alder og størrelse på den aktuelle speideren til utstyrsfondet@speiderbutikken.no.