Har dere fått noen nye medlemmer i høst? Husk å vedlikeholde medlemslistene og melde nye inn fortløpende! Alle nye medlemmer innmeldt etter 1. august betaler halv kontingent. Husk også å registrere politiattest på eventuelt nye ledere. Les mer om kontingent og årsrapportering her.

infosiden om Hypersys finner du to nye artikler som oppdateres fortløpende. Det ene er en oversikt over ny funksjonalitet i systemet. Og den andre er en oversikt over driftsmeldinger. Det jobbes også med å oppdatere brukerveiledningen for gruppe/og kretsledere. Denne vil bli sendt direkte til gruppene/kretsene så fort den er klar.