Forbundet har inngått en rammeavtale med BAS maskinutleie om leie av maskiner og utstyr, brakker og flyttbare lokaler innenfor BAS sitt sortiment. Ta kontakt med Svein Olav Ekvik dersom dere har behov for slikt.