Listen inneholder praktiske påminnelser som "Jeg vet hvor gruppens utstyr er..." , påminnelse om politiattest, tilbud om ledersamtale og "Jeg kjenner bakgrunnen for og hensikten med å bruke patruljesystemet".
 
Hvis en leder har byttet hvilken arbeidsenhet de er leder for, så er det fint å ta en sjekk og se at alle er enige. Det skaper et bedre ledermiljø å snakke om tradisjoner, rutiner og forventninger i blant. Også de som har vært leder noen år kan ha bruk for å se gjennom sjekklisten en gang iblant.
 
Du kan lese hele listen og finne ressurser her. Der finner du også en pdf du kan skrive ut og ta med på neste speidermøte.