Placeholder text
 • 12.09.2019

  Bildesamtykke, hvorfor er det viktig?  

  I fjor ble GDPR innført i Norge og vi har derfor strammet inn rutinene om samtykke ved fotografering og bruk av bilder. Før vi tar bilder og bruker de i organisasjonen må det hentes inn samtykke. For de under 15 år må det gjøres av speiderne sammen med en foresatt.

 • 12.09.2019

  Gruppekompasset

  Gruppekompasset er et helt nytt gruppeutviklingsspill. Gjennom å ta stilling til ulike påstander er målet at gruppen skal bli mer bevisst over de ulike aspektene ved speiderarbeidet, og finne ut hva de gjør bra, og hva man kan bli enda flinkere til. Spillet ble sendt ut til alle grupper i august.

 • 30.09.2020

  Globalaksjonen

  Globalaksjonen arrangeres lokalt i tidsrommet 15. september til 1. februar. I år fokuserer Globalaksjonen på å støtte speiderarbeid i Sri Lanka og Tanzania.

 • 12.09.2019

  Nye medlemmer i Hypersys

  Har dere fått noen nye medlemmer i høst? Husk å vedlikeholde medlemslistene og melde nye inn fortløpende! Alle nye medlemmer innmeldt etter 1. august betaler halv kontingent.

 • 12.09.2019

  Årshjul for gruppeledere

  Aktivitetene som følger er datoer og tiltak som skal gjøre det lettere å være gruppeleder og bedre å være leder i gruppen. Dette er ikke en uttømmende liste over alt som bør gjøres, men noen påminnelser og forslag for god gruppedrift.

 • 13.04.2021

  Salg av kortpakker

  Vi selger kortpakker til inntekt for KFUK-KFUM-speiderne. Kortpakkene inneholder ti kort med alt fra gratulasjonskort til takkekort, og de kan selges når som helst på året.

Design og utvikling: CoreTrek AS