15. november: Levere årsrapport

Årsrapporten for 2015 leveres via mdb.kmspeider.no innen 15. november. Les mer om årsrapportering og kontigent her.


Tidlig desember

Lage gruppekalender

Det letter arbeidet til enhetslederne hvis gruppen har laget en felles “terminliste” med arrangementer fra gruppen, menigheten, kretsen og forbundet. Se eksempel.

I eksempelet fra Holmenspeiderne er skoleferier, felles arrangementer og viktige kurs fra forbundet inkludert. Finn ut hva som passer for dere, og ha en oppdatert fil tilgjengelig for alle lederne i gruppen. Her kan f.eks. Dropbox, Google Drive eller andre løsninger brukes.

Bestemme hva som er sommerens leir (og reklamere for den)

Det er viktig å få ut informasjonen om sommerens leir allerede innen nyttår. Send ut informasjon om dato. Reklamer også for dette på epost og i speiderlokalet.

Lag plakater til å henge opp i speiderlokalet. Bruk forbundets power-point mal for å lage enkle ark som du skriver ut så stort du får til i farger.

Januar

Arrangere felles semesteroppstartsarrangement

Ved å samle alle speidere og ledere i gruppen har man muligheten til å bygge en gruppeidentitet og til å lage større aktiviteter.

Mange grupper starter hvert semester med et felles arrangement. Det er viktig å ha noen arenaer gjennom året hvor alle enheter samles for å skape gruppeidentitet. Starte semesteret med et felles arrangement, speidermøte eller tur (dagstur eller overnatting).

Starte lederkabalen for høsten

I september vet vi hvem som skal være ledere i januar. I mars burde vi vite hvem som skal være ledere i september. Begynn å høre hvem som ønsker å fortsette, og få oversikt over hvor vi trenger å fylle på med flere ledere.

Til gruppeting (som ofte arrangeres i mars) er det nyttig for alle å vite hvem som skal ha hovedansvaret for hver enhet, og hvilke med-ledere som er i hver enhet. Det kan i tillegg være lurt å gjøre et anslag på hvor mange speidere det vil være i hver enhet.

La alle ledere som er i gruppen bli spurt hvert år om de ønsker å fortsette, og kanskje også hvor langt perspektiv de har. Det er lettere å rekruttere ledere når man har ledere!

22. februar

Arrangere tenkedag

Dette markeres av mange med åpne arrangementer og speiderløftefornyelse.

Før tenkedagen sender Landssjefen ut en tekst og speiderne kan f.eks. ta aktivitetsmerket Baden Powell.

Her kan du lese Tenkedagshilsenen fra 2015.