Nå er speideråret godt i gang. Terminlister er planlagt, og ledergruppene har er satt. Men kanskje har dere litt færre oppdagere eller stifinnere enn dere pleier? Send ut litt reklame (som dere kan få gratis fra forbundskontoret) og inviter til et speidermøte eller en speiderdag i januar. Spør speiderne dere har om å ta med en venn – deres egne speidere er deres beste reklame!

Her kan dere bestille vervekort med egen tekst på.

Her kan dere skrive ut plakter med egen tekst på. Dersom du ikke har anledning til å skrive ut plakater selv kan du bestille dem fra forbundskontoret.