Fredslyset har blitt fraktet ut i Europa siden 1986, i Norge har vi vært med siden 1999. På grunn av uroen i Midtøsten, har det de senere år ikke vært mulig å hente lyset fra fødselsgrotten i Betlehem, men i Roskilde domkirke brenner en flamme som opprinnelig kom fra fødselsgrotten et tidligere år. De nordiske landene henter derfor Fredslyset derfra.

Hvordan du kan delta

I Norge blir Fredslyset brakt i etapper med bil og tog til Østlandet og Sørlandet. Hurtigruta har de siste årene vært med å bringe lyset nordover til Hammerfest og sørover til Bergen. Lyset blir brukt ved svært mange arrangementer av speidere og St.Georgs Gilder i adventstiden. Dette er en fin måte å vise at speidere og gildemedlemmer arbeider for fred og forståelse mellom mennesker. Fredslyset kommer til Norge i løpet av uke 47 i år.

Les mer om Fredslyset på fredslyset.no.