Forslag til hvordan Globalaksjonen kan gjennomføres:

  • Den gode gamle bøsseinnsamlingen blir ofte undervurdert, men dette er en fin anledning for speiderne til både å være synlige i lokalsamfunnet, til å spre ordet om Globalaksjonen og selvsagt til å samle inn penger. Kanskje gruppa kan lage en inspirerende sang om hva pengene går til?
  • Mange speidergrupper går julebukk. Planlegg gjerne dette før juleferien slik at dere er klar for en fin innsamlingsdag ved semesterstart.
  • Flere grupper sverger til å avholde Globalløp med stor suksess. Nå på vinteren kan det arrangeres ski- eller skøyterenn på lignende måte; speiderne blir sponset med en fast sum for deltakelse i rennet eller én gitt sum per runde. Inviter på kakao og boller, eller pinnebrød og pølser, og sett pris på alle som har deltatt for å samle inn penger til aksjonen.

Trenger dere flere tips? Ta kontakt med Elisabeth Mork på forbundskontoret.

Neste år
Årets aksjon avsluttes 1. februar, så dere har fremdeles god tid til å samle inn penger. Når denne aksjonen avsluttes er Globalaksjonen 2016/2017 allerede godt i gang med planleggingen. Du kan lese mer om KFUK-KFUM Global samarbeidsland på deres nettside.

Utstyr
Alle grupper skal ha fått tilsendt det utstyret som trengs for å kunne gjennomføre en Globalaksjon. Dere kan også sjekke speiderprogram.no hvor dere finner aksjonsmateriellet for årets innsamling. Hvis gruppen mangler bøsser, eller hvis dere ønsker mer materiell, er det mulig å etterbestille dette. Ta kontakt med Elisabeth på forbundskontoret, tlf. 97 94 90 40.

Lykke til med aksjonen!