Vi benytter vårt nåværende medlemssystem til alle nye medlemmer som starter høsten 2015. Husk at nye medlemmer må betale kontingent for 2015 dersom de skal telle med på årsrapporten for 2015. Årsrapporten for 2015 leveres som før via mdb.kmspeider.no innen 15. november.

Den 25. november er det slutt for nåværende medlemssystem. Desember blir brukt til å overføre all informasjon over til det nye medlemssystemet Hypersys. Dette gjøres sentralt.

Retningslinjene for Frifond gir tildeling i tråd med satsningsområdene i strategiplanen Fremtiden

Det er to måter å få uttelling på:

  1. På årsrapportskjemaet stilles det ni spørsmål knyttet til satsningsområdene i Fremtiden. Hvert positive svar gir uttelling i form av støtte.
  2. Støtte gis per speider under 26 år som betaler kontingent på andre året. For å få denne støtten må gruppa levere årsrapporten elektronisk. 

Betaling fra speidergruppen til forbundet skjer på bankkonto.nr.: 3000.16.88487.

Frifondmidlene utdeles for å øke lokal aktivitet. På årsrapporten bes gruppene svare på hva fjorårets tildeling er brukt til. Send gjerne bilde fra denne aktiviteten med en kort beskrivende tekst. Dette brukes videre som en del av rapporteringen til bevilgende myndigheter.

Les mer om årsrapportering og kontingent her.
Les mer om medlemsregistering her.