Fra aksjonen startet 15. september og fram til den avsluttes 15. februar samler KFUK-KFUM-speiderne inn penger gjennom bøsseaksjoner, dugnadsarbeid, julebukkinnsamling, globalløp,

Globaltråkk, markeder og andre kreative tiltak. Det viktigste er at gruppen finner sin måte å samle inn penger på slik at det oppleves som engasjerende og morsomt. Mange har allerede gjort en stor innsats!

Aksjonsflyer var vedlagt Lederforum nr. 3-2016, og aksjonspakke med informasjonsbrev, bøsseplomberinger, ID-kort, klistremerker, takkekort og mer ble sendt til gruppene i starten av september. Alle aktiviteter, møteforslag, film og andakter ligger i aktivitetsbanken, og på aksjonens egen nettside globalaksjonen.no.

Trenger dere mer materiell eller har spørsmål om aksjonen, ta kontakt med forbundskontoret på post@kmspeider.no eller 22 99 15 50. Les mer om Globalaksjonen her

Lykke til!