Nye nasjonale utvalg!

Landsstyret har vedtatt å opprette tre nye utvalg på nasjonalt nivå: Internasjonalt utvalg, Programutvalget og Ledertreningsutvalget. Mandatene ble vedtatt i januar, og nå starter rekrutteringen til utvalgene. Er dette muligheten du har ventet på? Vil du engasjere deg på nasjonalt nivå, jobbe med spennende saker, og bidra til organisasjonens utvikling på viktige områder? Da bør du søke om plass i et av utvalgene nå! Søknadsfristen er 1. mai.

Det er fire plasser i hvert utvalg, med unntak av Internasjonalt utvalg som allerede har fylt to plasser. Utvalgenes medlemmer oppnevnes av landsstyret, og det tas sikte på en felles oppstartshelg for de nye utvalgene tidlig til høsten.

Vil du representere KFUK-KFUM-speiderne på World Scout Conference i Azerbadjan?

Brenner for KFUK-KFUM-speiding og internasjonal speiderpolitikk? Da søker vi deg!

Er LNU-styret noe for deg?

Kunne du tenke deg å stille som kandidat til styreverv i LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdoms- organisasjoner)?

Medlemmer til kontigentledelsen til Roverway 2018 søkes

Er du den roveren eller lederen den norske kontingenten til Roverway 2018 i Nederland er på jakt etter? Kontingentleder Henrik Moum Grimstad søkes etter dyktige og engasjerte rovere og ledere som sammen med han skal utgjøre kontingentledelsen.

Vil du jobbe for at det skal bli enda bedre å være frivillig leder?

Har du lyst til å jobbe med HR (Human Resources) i speidersammenheng? KFUK-KFUM-speiderne lyser ut fire plasser i en prosjektgruppe for frivillige ressurser i organisasjonen.

KFUK-utvalget søker to nye medlemmer

KFUK-utvalget er et felles utvalg for Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere i arbeidet med å virkeliggjøre YWCA mål og strategier i Norge.

Vil du gjøre oss til en enda tryggere og sikrere organisasjon?

Vi søker nå etter frivillige medarbeidere som kan sitte i Ressursgruppen mot grenseoverskridende adferd (ett medlem) og den nyopprettede Koordineringsgruppen for sikkerhet (fire medlemmer).

Bli med på å arrangere landsleir!

Flere av etatslederne til hovedkomiteen til landsleiren i 2018 er på plass, men det er fortsatt noen posisjoner ledige. Har du lyst selv, eller kjenner noen som bør få utfordringen?